רשלנות רפואית
תביעות רשלנות רפואית עוסקות בנזק הנגרם לחולה עקב רשלנותו של הרופא או המוסד המטפל. על מנת שהתביעה תסתיים בהענקת פיצוי לחולה בגין אותו נזק, נדרשת התביעה להוכיח את רשלנותו של הרופא או המוסד וכן להוכיח את הקשר בין הרשלנות לנזק שנגרם. 

חשוב להבין, שלא כל טיפול רפואי אשר נכשל עונה להגדרה של "רשלנות רפואית", ולכן נדרשת בדיקה של המקרה הספציפי ונסיבותיו על ידי עורך דין אחראי ומנוסה, במטרה לקבוע האם אכן קמה לחולה זכות לפיצוי. במהלך ניהול התביעה, נדרש עורך הדין המייצג לאסוף חוות דעת מקצועיות של מומחים, להכיר את הנושא הרפואי הרלוונטי על בוריו (ובכלל זה גם את החומר הרפואי הספציפי), ולדעת להבחין במשמעויות המשפטיות של פרטים המתגלים לאורך הדרך. 

משרד עו"ד קינן ניהל לאורך השנים תביעות רשלנות רפואית רבות מספור, ורכש ניסיון עשיר בתחום קשה ומסובך זה. המשרד, אשר חרת על דגלו ערכים של מקצועיות ושקדנות, מיישם בהצלחה מרובה את שיטת העבודה שלו במיוחד בתביעות מסוג זה - המחייבות עבודה קפדנית ובחינה דקדקנית של החומר בכל שלב בניהול התיק, מתן תשומת לב לפרטים קטנים לאורך כל ההליך, וכן יכולת ניתוח של התמונה הגדולה.